Zbiórka pieniędzy


Inauguracja działalności kościoła Matki Bożej w Traspontina wraz z celebracją pierwszej Eucharystii odbyła się w niedzielę, 8 lutego 1587 roku. W ciągu kolejnych pięciu wieków był poddawany okresowym renowacjom, dzięki którym jest on otwarty dla wiernych aż po dziś dzień.

W ostatnich latach, na skutek przecieków po deszczach, na dachach pojawiły się liczne uszkodzenia, które są również widoczne na suficie kościoła. Konieczne więc staje się podjęcie działań w celu przeglądu stanu dachów oraz wzmocnienia struktury lewego transeptu.

Restauracja będzie obejmować również główną fasadę przy via della Conciliazione, która zostanie oczyszczona. Przywrócona zostanie także starożytna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, umieszczona nad głównym wejściem.

Reklamy umieszczone na zewnątrz kościoła nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów. Podobnie jak w poprzednich wiekach, prosimy wiernych o wsparcie wszystkich prac dobrowolnymi ofiarami. Wpłaty można przelewać na konto parafii Matki Bożej w Traspontina, numer IBAN IT73V0623003229000015492102.

Na stronie internetowej parafii  są dostępne sprawozdania finansowe. Za wszelkie ofiary składamy szczere: Bóg zapłać!