Prikupljač sredstava


Jahve će ti podići dom (2 Sam 7,11)

Crkva S. Maria in Traspontina svečano je otvorena prvim euharistijskim slavljem u nedjelju 8. veljače 1587. Tijekom posljednjih pet stoljeća bila je podvrgnuta periodičnim obnovama koje su je sačuvale sve do danas.

Posljednjih godina, zbog ulaska oborinske vode, nastala su brojna oštećenja na krovovima, koja su vidljiva i na stropovima u unutrašnjosti crkve. Stoga je potrebno intervenirati pojedinim radovima na pregledu stanja krovišta i konsolidaciji konstrukcije lijevog dijela poprečnog broda crkve.

Gradilište će također obuhvatiti glavno pročelje na Via della Conciliazione, koje će biti podvrgnuto čišćenju i uklanjanju vegetacije. Obnovit će se i antička skulptura Gospe s Djetetom koje blagoslovlja, koja se nalazi iznad glavnog ulaza.

Reklamne instalacije na samoj crkvi ne pokrivaju sve troškove. Kao što se već događalo u prošlim stoljećima, vjernike se i ovaj puta moli da obnovu potpomognu svojim prilozima. Prilog se može uplatiti također i na IBAN IT73V0623003229000015492102, registriran na župu Santa Maria in Traspontina.

Financijska izvješća dostupna su na web stranici župe.